Biografi

Marianne Granvig er uddannet som violinist i København hos Ejvin Andersen og Gunnar Tagmose, i Cardiff hos prof. Alfredo Wang samt på Det Kgl. Belgiske Musikkonservatorium i Bruxelles hos prof. Andre Gertler.

Hun har været ansat i Aarhus Symfoniorkester, Esbjerg Ensemble og i Odense Symfoniorkester, hvor hun i 13 år var solospiller i førsteviolingruppen. Hun har som kammermusiker og solist givet koncerter i ind- og udland med et repertoire, der rækker fra barokken til vore dages musik. Hun har desuden som docent i violin og kammermusik på Syddansk Musikkonservatorium uddannet en række af landets professionelle violinister og pædagoger.

Siden sin pure ungdom har hun endvidere været en efterspurgt instruktør og dirigent ved kammermusik- og orkesterkurser såsom Dansk Kammermusikforbunds kurser og Dansk Amatørorkester Samvirkes sommerstævner på Askov Højskole.

I årene 2013-15 var Marianne Granvig vicerektor ved Syddansk Musikkonservatorium.

I sin karriere har Marianne Granvig kombineret sit udøvende og pædagogiske virke med betydelige administrative opgaver.

I 18 år var hun en del af ledelsen af den Genève-baserede World Federation of International Music Competitions, først som vicepræsident, fra 2000 til 2009 som præsident og derefter som generalsekretær. Det indebar rejser over hele verden som observatør ved en lang række internationale musikkonkurrencer. Hun har desuden været jurymedlem ved internationale musikkonkurrencer i Polen, Chile og Italien.

Marianne Granvig var i mange år leder af Den Internationale Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival i Odense, der tiltrak hundredevis af unge, internationale solisttalenter. Samtidig opbyggede hun en 10-dages festival omkring konkurrencerne med fornemme gæster fra ind- og udland.
I årene 1987-2013 stod hun for 17 internationale musikkonkurrencer for violin, klarinet, fløjte og orgel i Odense. Dertil kom i 1999 en ekstraordinær violinkonkurrence i New York som led i det stor danske kulturfremstød, Danish Wave, med en stort anlagt finalekoncert i Lincoln Center under overværelse af HM Dronningen.
Hun afsluttede sin karriere som konkurrenceorganisator med The Wadden Sea International Organ Competition, der fandt sted i Esbjerg-Ribe i januar 2017.

Marianne Granvig oprettede i 2016 musikagenturet GRANVIG ARTISTS.